Λίμνη Δοϊράνις

Λίμνη Δοϊράνις
Sp Doirãno ẽžeras Ap Доjранско Eзеро/Dojransko Ezero makedoniškai Ap Λίμνη Δοϊράνις/Limni Doïranis graikiškai L Makedonijoje ir Š Graikijoje

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Doirano ežeras — Sp Doirãno ẽžeras Ap Доjранско Eзеро/Dojransko Ezero makedoniškai Ap Λίμνη Δοϊράνις/Limni Doïranis graikiškai L Makedonijoje ir Š Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Dojransko Ezero — Sp Doirãno ẽžeras Ap Доjранско Eзеро/Dojransko Ezero makedoniškai Ap Λίμνη Δοϊράνις/Limni Doïranis graikiškai L Makedonijoje ir Š Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Limni Doïranis — Sp Doirãno ẽžeras Ap Доjранско Eзеро/Dojransko Ezero makedoniškai Ap Λίμνη Δοϊράνις/Limni Doïranis graikiškai L Makedonijoje ir Š Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Доjранско Eзеро — Sp Doirãno ẽžeras Ap Доjранско Eзеро/Dojransko Ezero makedoniškai Ap Λίμνη Δοϊράνις/Limni Doïranis graikiškai L Makedonijoje ir Š Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”